Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) galima teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene ir viešinimo eigą ir kt. Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė aprėpti didelį proceso dalyvių skaičių. ŽPDRIS teikiamos:

  • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga.
  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga (pradėtos iki 2023-12-31);

ŽPDRIS taip pat teikiamos valstybinės žemės sklypų nuomos, panaudos ir pardavimo paslaugos.

Palaukite...
Palaukite...
Skelbimų sąrašas