Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) galima teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt. Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė apimti didelį proceso dalyvių skaičių.

ŽPDRIS yra galimos keturios elektroninės paslaugos:

  • kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo elektroninė paslauga;
  • žemės konsolidacijos projektų rengimo elektroninė paslauga.
Palaukite...
Palaukite...
Skelbimų sąrašas