Palaukite...
Palaukite...
ŽPDR-IS NAUDOTOJŲ VADOVAI
Šioje skiltyje pateikti ŽPDRIS sistemos naudotojų vadovai. Vadovą rinkitės priklausomai nuo jūsų rolės konkrečiame žemėtvarkos projekte. Šalia kiekvieno vadovo pateiktas trumpas aprašymas padėsiantis pasirinkti tinkamą naudotojo vadovą.

Vadovas skirtas darbui su ŽPDR-IS geografine (GIS) posisteme į kurią įeina žemėlapio peržiūra, matavimai žemėlapyje, vietovės paieška, objekto identifikavimas, planuojamos ribos įvedimas, vektorinių ir rastrinių sprendinių įkėlimas ir tikrinimas, buferinės zonos braižymas, sprendinių atsisiuntimas.

Vadovas projektinių sprendinių paruošimui, skirtas žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantiems ir projektus įgyvendinantiems asmenims nustatytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnyje.

Parengta pagal ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją neužpildytų duomenų struktūra pagal projektų tipus. ZIP byloje pateikiami SHAPE sluoksniai.

Parengta pagal ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją neužpildytų duomenų struktūra pagal projektų tipus. ZIP byloje pateikiami SHAPE sluoksniai.

Parengta pagal ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją neužpildytų duomenų struktūra pagal projektų tipus. ZIP byloje pateikiami SHAPE sluoksniai.

Parengta pagal ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją neužpildytų duomenų struktūra pagal projektų tipus. ZIP byloje pateikiami SHAPE sluoksniai.

DWG šablone pateikiami neužpildyti sluoksniai, kurių pavadinimai atitinka ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją. DWG byloje naudojamas vaizdavimas neįtakoja sistemoje naudojamo objektų vaizdavimo - sistema automatiškai pavaizduos teisingos struktūros duomenis. Norint korektiškai suformuoti plotinį objektą, reikia nubraižyti uždarą poliliniją (closed polyline) arba užpildą (hatch).

DWG šablone pateikiami neužpildyti sluoksniai, kurių pavadinimai atitinka ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją. DWG byloje naudojamas vaizdavimas neįtakoja sistemoje naudojamo objektų vaizdavimo - sistema automatiškai pavaizduos teisingos struktūros duomenis. Norint korektiškai suformuoti plotinį objektą, reikia nubraižyti uždarą poliliniją (closed polyline) arba užpildą (hatch).

DWG šablone pateikiami neužpildyti sluoksniai, kurių pavadinimai atitinka ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją. DWG byloje naudojamas vaizdavimas neįtakoja sistemoje naudojamo objektų vaizdavimo - sistema automatiškai pavaizduos teisingos struktūros duomenis. Norint korektiškai suformuoti plotinį objektą, reikia nubraižyti uždarą poliliniją (closed polyline) arba užpildą (hatch).

DWG šablone pateikiami neužpildyti sluoksniai, kurių pavadinimai atitinka ŽPDRIS erdvinių duomenų specifikaciją. DWG byloje naudojamas vaizdavimas neįtakoja sistemoje naudojamo objektų vaizdavimo - sistema automatiškai pavaizduos teisingos struktūros duomenis. Norint korektiškai suformuoti plotinį objektą, reikia nubraižyti uždarą poliliniją (closed polyline) arba užpildą (hatch).

ŽNUO naudotojo vadovas pareiškėjui.

ŽNUO Naudotojo vadovas paslaugos teikėjui.

ŽPAN naudotojo vadovas pareiškėjui.

ŽPAN naudotojo vadovas paslaugos teikėjui.

ŽPAR naudotojo vadovas pareiškėjui.

ŽPAR naudotojo vadovas paslaugos teikėjui.