Palaukite...
Palaukite...
Jūs nesate prisijungęs prie sistemos. Norėdami užsakyti naują paslaugą, prisijunkite.
Teikiama elektroninė paslauga
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGA
KPŽP
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami kaimo vietovėse siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą, taip pat suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas. Daugiau informacijos pateikiama Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239267/asr.
ID 35223
v7
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Visi teisės aktai yra nurodyti Nacionalinės žemės tarnybos svetainės www.nzt.lt skiltyje „Veiklos sritys“ » Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai (https://www.nzt.lt/go.php/lit/Kaimo-pletros-zemetvarkos-projektai) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema (ŽPDRIS) (https://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemetvarkos-planavimo-dokumentu-rengimo-informacine-sistema-zpdris).
Kilus klausimų dėl konkrečios paslaugos teikimo arba projekto eigos, prašome kreiptis tiesiogiai į elektroninės paslaugos informacijoje nurodytą projekto organizatorių – savivaldybės administraciją arba Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių.
Pagalba teikiama elektroniniu paštu: pagalba@nzt.lt
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas
Papildoma informacija
KPZP taisyklės.docx