Palaukite...
Palaukite...
Jūs nesate prisijungęs prie sistemos. Norėdami užsakyti naują paslaugą, prisijunkite.
Teikiama elektroninė paslauga
ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGA
ŽSFP
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar)būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje. Daugiau informacijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintose Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85D26D5522CA.
ŽSFP
1
Vilma Sudonienė
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
Papildoma informacija
ŽSFPP taisyklių projektas.docx